Google+
IE Warning
PRZEGLĄDARKA JEST NIE AKTUALIZOWANA!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
Back to top
 
 
 

Postacie z bajek na bajeczny konwent

Teraz pracuję nad moimi wersjami postaci z bajek klasycznych (unikam Disney’a jak ognia, trzymam się klasycznego tekstu itp). Zobaczymy co wyjdzie 🙂